sponsorlu bağlantılar

Ödev Yardımı: 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 76

Sayfa 76 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel:  

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 75

Sayfa 75 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel:  

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 74

Sayfa 74 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel:  

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 73

Sayfa 73 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel:  

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel Sayfa 72

Sayfa 72 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Evrensel:  

7. Sınıf Fen Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 70

Sayfa 70 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Koza Yayınları Cevapları   Araştıralım etkinliği cevapları Bahçe makaslarının sap kısımları, terzi makaslarının ise ağız kısımları daha uzun olur. Bahçe makaslarının bitki ve dalları kesmesi için büyük bir kuvvete ihtiyaç vardır. Çıkış kuvvetinin büyük olması için sap kısımları uzun yapılır. Terzi makaslarının ise bir kumaşı kesmesi için daha az bir kuvvete ihtiyaç vardır. Ancak kumaşı düzgün bir şekilde kesmesi önemlidir. Bu nedenle terzi makaslarının ağız kısmı uzun yapılır. Birinde çıkış kuvvetini, diğerinde ise yük yolunu büyütmek önemlidir.

7. Sınıf Fen Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 69

Sayfa 69 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Koza Yayınları Cevapları   Etkinlik sorularının cevapları 1. Küçük tahta blok, kuvvet uygulanan noktaya yaklaştıkça yükü kaldırmak için daha çok kuvvet, yüke yaklaştıkça daha az kuvvet uygulanır. 2. Cetvele uyguladığımız kuvvetin yönüyle cetvelin yüke uyguladığı kuvvetin yönleri birbirine zıttır. Sonuç olarak kaldıraçlar bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştiren basit makinelerdir.

7. Sınıf Fen Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 65

Sayfa 65 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Koza Yayınları Cevapları   Sayfadaki düşün-bul etkinliği cevapları 1. Büyük bir kaya parçasını yoldan çekmek için uzun ve sağlam bir demir çubuk kullanılabilir. Öncelikle demir çubuğun bir ucu kayanın altına doğru itilir. Destek noktası oluşturması için de kayanın yakınına bir tuğla ya da taş konur. Demir çubuğun diğer ucu aşağıya doğru itildiğinde kaya parçası hareket ettirilerek yoldan çekilebilir. 2. Tekerlekli sandalye kullanan insanlar için hastane, okul, tiyatro gibi girişi merdivenli olan yerlerin yanlarına özel rampalar yapılır. Böylelikle merdivenden çıkamayacak durumda olan insanlar tekerlekli sandalyeleri ile bu rampaları kolayca çıkarlar.

7. Sınıf Fen Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 64

Sayfa 64 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Koza Yayınları Cevapları   Kendimi Değerlendirelim Cevapları 1. Bu üç eylemden cismin yerden kaldırılarak kucağa alınmasında ve kucaktan yukarı kaldırıp dolabın üstüne konulmasında fiziksel anlamda iş yapılmış, kucakta bir yerden bir yere taşınması nda iş yapılmamış olunur. 2. Göldeki su potansiyel, gölden çıkıp yatağında akan su kinetik enerjiye sahiptir. Göldeki suyun potansiyel enerjisi depolanmış bir enerjidir, iş yapmaz. Akarsuyun kinetik enerjisi akarsuyun üzerine bırakılan yüzen cisimleri taşıyarak aktığı yönde hareket ettirir ve böylece iş yapmış olur. 3. Halterci halteri yukarı kaldırmış beklerken iş yapmaz, çünkü halter uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmemektedir. 4. Aynı süratle koşan Van kedisi ve Kangal köpeğinin kinetik enerjileri aynı olamaz. Çünkü kedi ve köpeğin kütleleri farklıdır. Bu nedenle kütlesi daha büyük olan Kangal köpeğinin kinetik enerjisi daha fazla olur. 5. Dalda duran elma potansiyel enerjiye, dal esneklik potansiyel enerjisine sahiptir. Dal aşağı çekilip bırakıldığında sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisinin etkisiyle daldaki elma yere düşer ve bu sırada sahip olduğu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. 6. Fosil yakıtların oluşumunda bitkilerin fotosentezi sırasında güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Fosil yakıtlarda depolanmış olan kimyasal enerji araçlarda kinetik, ısıtma sistemlerinde ısı, elektrik santrallerinde elektrik enerjisine dönüşür. 7. Enerji dönüşümleri enerjinin korunduğunu gösterir....

7. Sınıf Fen Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 63

Sayfa 63 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Koza Yayınları Cevapları   Araştırma etkinliği cevapları Günlük yaşamda besin enerjisi, güneş enerjisi, elektrik enerjisi, pillerdeki kimyasal enerji, yakıt enerjisi, rüzgâr enerjisi, akarsu enerjisi vb. enerji türlerinden yararlanırız. Günlük yaşamda kullandığımız enerji türleri birbirine dönüşebilir. Bu enerji türlerinin çoğunun temel kaynağı güneş enerjisidir. Örneğin fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin temeli bitkilerin fotosentez sırasında güneş ışığından yararlanmasına dayanır. Yakıtlarda depolanan bu enerji; araçlarda kinetik enerjiye, santrallerde elektrik enerjisine, ısıtma sistemlerinde yakıldığında ısı enerjisine dönüşür. Güneş enerjisinin yeryüzü ve atmosferde neden olduğusıcaklık farklılıkları rüzgârları, su döngüsü akarsuları oluşturur. Rüzgâr enerjisi yelkenlilerde ve yel değirmenlerinde kinetik enerjiye ve elektrik santrallerinde elektrik enerjisine dönüşür. Akarsuların kinetik enerjisi baraj göllerinde potansiyel enerjiye, barajlardan aşağı dökülen suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye, bu da santrallerde elektrik enerjisine dönüşür. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi lambalarda ışık ve ısı, elektrikli ısıtıcılarda ısı; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve süpürgede hareket enerjisine dönüşür.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları

8. Sınıflara ait ingilizce ders kitabı cevapları atlantik yayınları içeriyor. Lütfen cevaplar için aşağıdan istediğiniz sayfanın linkine tıklayınız.   8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 56 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 54 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 53 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 52 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 51

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 56

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 56   Sayfadaki 1. Etkinliğin Cevapları A. The Taj Mahal B. The Maldives C. Cappadocia D. The Bosphorus E. The Amazon Rainforest F. The Grand Canyon G. The Pyramids H. The Mardin Houses I. The Niagara Waterfalls

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 54

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 54   Sayfadaki 25. Etkinliğin Cevapları 1. While I was calling the police, a thief went in the house. 2. The thief was stealing the computer when the police came. 3. The police caught the thief while he was trying to escape. 4. When the police arrested him, everybody was applauding

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 53

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 53   Sayfadaki 21. Etkinliğin Cevapları 3. b 4. a   Sayfadaki 22. Etkinliğin Cevapları 1. You don’t need to introduce the detective first in a detective story. 2. You can mix the order if you want. 3. You don’t need to solve the mystery at the end.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yay. Sayfa 52

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Atlantik Yayınları Sayfa 52   Sayfadaki 17. Etkinliğin Cevapları a. The robbery was manager’s fault in some way. He didn’t see Mark leaving the building. A manager should be very careful about his/ her responsibilities.   Sayfadaki 18. Etkinliğin Cevapları b. You shouldn’t trust people unless you know them very well.