online test çöz

4.Sınıf Fen Bilgisi Maddeyi Tanıyalım test 1


 

1. Bir öğrenci gözü kapalı olarak bazı maddeleri tanımaya çalışıyor .Bu maddeler;tuz,makas,gül,şeker,kalem,tebeşir ve kaşıktır.Hangilerini tadarak tanır?

tuz,şeker
tebeşir
kalem, kaşık
gül
Bilmiyorum


2. Aşağıdaki cisimlerden hangisine kuvvet uygulandığında kalıcı değişikler meydana gelmez?
 

Tel
Boş kola kutusu
Pencere camı
Paket lastiği
Bilmiyorum


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 

Salıncakta sallanan bir çocuk ileri-geri hareketi yaparlar.
Uyuyan bir insan hareketsizdir.
Topaç dönme hareketi yapar.
Binalar hareketsizdir.
Bilmiyorum


4. Suyla karışmayan karışımlar, kumlu su gibi, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayırtedilebilir?
 

Mıknatıs
Süzme
Buharlaşma
Çözelti
Bilmiyorum


5. Isı madde üzerinde değişimlere neden olur. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı alımı veya verimi sonrasında meydana gelmiş bir değişim değildir?
 

Erime
Bozunma
Donma
Çözünme
Bilmiyorum


6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 

Vücudumuzdaki damarları uç uca ekleyebilseydik, Dünya'nın çevresini iki kez dolaşacak uzunlukta olduğunu görürdük.
Vücudumuzda bulunan kemiklerin kırık olup olmadığını steteskop ile filmini çekerek anlayabiliriz.
Yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık 5 litre kan bulunur.
Düzenli spor ve egzersiz, iç hastalıklara karşı direnci arttırır.
Bilmiyorum


7. Aşağıdaki organ ya da yapılardan hangisinde kemik bulunmaz?
 

dil
kulak
kalp
el
Bilmiyorum


8. - Aşağıdaki maddelerden hangisi doğal maddedir
 

beton
kurşun kalem
kaynak suyu
silgi
Bilmiyorum


9. 1-Aşağıdakilerden hangisi doğal maddedir?
 

kalem
silgi
toprak
defter
Bilmiyorum


10. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
 

altın
gümüş
bakır
tahta kaşık
Bilmiyorum


11. Aşağıdaki maddelerden hangisinin cismi olmaz?
 

demir
bakır
oksijen
odun
Bilmiyorum


12. Aşağıdakilerden hangisi özellikleri katı kavramına uyduğu halde sıvı gibi akarak konulduğu kabın şeklini alır?
 

kolonya
alkol
tuz
palstik
Bilmiyorum


13. Aşağıdakilerden hangisi suda batmaz?
 

kağıt mendil
taş heykel
plastik şişe
altın yüzük
Bilmiyorum


14. Aşağıda verilen madde-cisim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 

Ağaç - Kağıt
Altın - Yüzük
Toprak - Bitki
Bakır - Tepsi
Bilmiyorum


15. Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdır?
 

lehim
demir
altın
bakır
Bilmiyorum


16. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?"
 

ışık
civa
çelik
hava
Bilmiyorum


17. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
 

yemek tuzu
toprak
maden suyu
ayran
Bilmiyorum


18. "Maddeler, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır." Aşağıdaki maddeleri gruplandırdığımızda, hangi madde grubun dışında kalır?
 

silgi
meyve suyu
kaynak suyu
ayakkabı
Bilmiyorum


19. Katı ve sıvımaddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 

Katıların belirli bir şekli olduğu halde sıvıların belirli bir şekli yoktur.
Sıvılar akıcıdır fakat katılar akıcı değildir.
Katıları birbirine yapıştırabildiğimiz halde sıvılar yapışmaz.
Katıların hacmi ve kütlesi olduğu halde sıvıların hacmi ve kütlesi yoktur.
Bilmiyorum


20. Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmez?
 

pamuk
altın
ekmek
bakır
Bilmiyorum


21. Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?
 

Tuzun su içine atılıp karıştırılması
. Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması
Mumum bir kaba konulup ısıtılması
. Sütün içine kahve konulup karıştırılması
Bilmiyorum


22. 2-Demirtozu-kum karışımını ne ile ayrıştırırsınız?
 

süzme
mıknatıs
buharlaştırma
eleme
Bilmiyorum


23. Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir?
 

yumuşaklık
hacim
renk
sertlik
Bilmiyorum


24. Kütlesi 120gr gelen kaba su doldurucunca 250gr geliyor. Doldurulan suyun kütlesi kaç gramdır?
 

370
330
230
130
Bilmiyorum


25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 

Tahta, katı maddedir.
Gazlar, bulundukları ortamda yayılırlar.
Gazlar, maddedir.
Sıvılar, soğuk bir ortama geçtiklerinde gaz halini alır.
Bilmiyorum


26. Blon şişirmek için kullandığınız gaz halinde bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir?
 

hava
su
toprak
kumaş
Bilmiyorum


27. Aşağıdaki madde ve cisim eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 

. bakır cezve
. su su buharı
. toprak testi
. altın bilezik
Bilmiyorum


28. Maddelerin kullanım alanlarına örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilemez?
 

Tahta  Sıra
Çelik  Tencere
Mıknatıs  Plastik Tarak
Demir  Çivi
Bilmiyorum


29. 3-Margarinin tavaya konup ısıtılması neye örnektir?
 

donma
buharlaşma
erime
ayrışma
Bilmiyorum


30. Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz?
 

kalem
toz şeker
süt
benzin
Bilmiyorum


31. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?
 

kum-demir tozu
talaş-su
tuz-su
şeker-su
Bilmiyorum


32. Maddelerin şekil almış haline cisim denir.Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi cisim değildir?
 

demir kaşık
alüminyum tencere
su
çelik tava
Bilmiyorum


33. 4- Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin niteleme özelliklerinden biri değildir?
 

Koku
Renk
Sertlik
Kütle
Bilmiyorum


34. Emine boş bir kaba aşağıdaki maddelerden hangisini koyduğunda madde kabın şeklini almaz?
 

Toz şeker
Tuz
Kalem
Su
Bilmiyorum


35. 1.Bir kutu ayran 250 ml'dir.Bir litre ayran alırsak kaç kutu ayran almış oluruz?
 

2
3
4
6
Bilmiyorum


36. "Maddelerin ölçülebilir özelliklerinin yanında duyu organlarıyla tanıya bileceğimiz özellikleri de vardı." Aşağıdaki madde özelliklerinden hangisini ölçmeden tanıya biliriz?
 

boy
kütle
hacim
tat
Bilmiyorum


37. Kütlesi ve hacmi olan herşey madde olarak tanımlanır.Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi madde değildir?
 

toprak
rüya
kalem
bilgisayar
Bilmiyorum


38. 5- Aşağıda verilenlerden hangisi malzeme değildir?
 

Un
Süt
Şeker
Tabak
Bilmiyorum


39. Aşağıdaki karışımlardan hangisini süzerek ayırabiliriz?
 

Şekerli su
Tuzlu su
Su – kum
Pirinç – mercimek
Bilmiyorum


40. Aşağıdakilerden hangisi katı maddeler için yanlıştır?
 

Akışkandır.
Belli bir şekli vardır.
Belli bir hacmi vardır.
Serttir.
Bilmiyorum


41. 2.bir grup öğrenci tutkal ve odun talaşını karıştırarak bir tür tahta elde ediyor.Bu tahta için ne söylenebilir?
 

Yapay madde
Doğal madde
İşlenmiş madde
Bozuk madde
Bilmiyorum


42. "Karışım halinde bulunan maddeler kendilerini oluşturan saf maddelere ayrıştırıla bilirler.Fakat her karışım aynı yöntemle ayrıştırılamaz."Aşağıdaki karışımlardan hangisini farklı yöntemle ayrıştırabiliriz?
 

şekerli su
şeker-demir
demir- tahta
talaş- demir
Bilmiyorum


43. Katı, sıvı ve gaz durumunda olan maddeler bir takım etkiler sonucunda durum değiştirirler.Bu olaya ne denir?
 

hal değiştirme
donma
katılaşma
erime
Bilmiyorum


44. 6- Ahmet marketten 250 gramlık ekmeklerden 3 adet, 1 kg pirinç, 1,5 kg şeker, 125 gramlık çikolataalardan 2 adet alıyor. Ahmet'in aldığı ürünlerin toplam kütlesi kaç gramdır?
 

35000
3500
3050
3005
Bilmiyorum


45. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
 

750 g= 7,5kg
2500 g=2,5 kg
5700 g= 5,7 kg
8500 g =8,5 kg
Bilmiyorum


46. 3.Bir bardak limonata için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 

Limondan oluşmuş sıvıdır
Limon ve sudan oluşmuş karışımdır
Saf maddedir
Limonata katı halde bulunur
Bilmiyorum


47. "Gözle görülen, yer kaplayan ve ağırlığı olan her varlığa madde denir. maddenin şekil almış haline ise cisim denir." buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi cisim değildir?
 

tahta kaşık
kitaplık
ağaç
ağaç kapı
Bilmiyorum


48. su, tahta, yemek tuzu, metal para Yukarıda verilen maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır?
 

metal para, yemek tuzu
tahta ,su
yemek tuzu, su
tahta, yemek tuzu
Bilmiyorum


49. Ağaç bir...............dir.Kesilip şekillendiğinde................olur.Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır.Masa ise bir.............dır. Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir.
 

Madde-cisim-eşya
Cisim-eşya-madde
Madde-eşya-cisim
Eşya-madde-cisim
Bilmiyorum


50. İçi 150 ml su ile dolu dereceli kaba iki adet bilye atıldığında su seviyesi 170 ml’ ye çıkıyor. Buna göre bilyelerden birinin hacmi kaç ml ‘dir?
 

5 ml
10 ml
15ml
20 ml
Bilmiyorum


51. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?
 

Kola
Silgi
Kaynak suyu
Kurşun kalem
Bilmiyorum


52. ---Kolonyanı kapağı açıldığında kokusunun odayı doldurması. ---Süt taşınca sönen tüpten koku gelmesi. ---Evde sıkılan parfümün odaya koku bırakması. Yukarıda sıralanan olayların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir
 

A) gazların bulundukları ortamda yayılması.
B) Sıvıların bulundukları kabın şeklini alması.
Gazların hal değiştirmesi
D) Küçük taneli katıların sıvılara benzer davranması.
Bilmiyorum


53. Karışımla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
 

Kum-demir karışımını mıknatısla ayırabiliriz.
Suya karışmayan karışımları süzme yöntemiyle ayırabiliriz.
Buharlaşma da bir ayırma tekniğidir.
Suda erimiş şekeri,süzme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz.
Bilmiyorum


54. Aşağıdakilerin hangisi suda batmaz
 

kağıt mendil
taş heykel
Plastik şişe
Altın yüzük
Bilmiyorum


55. Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?
 

Tuzun su içine atılıp karıştırılması.
Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması
Mumun bir kaba konup ısıtılması.
) Sütün içine kahve konup karıştırılması
Bilmiyorum


56. ) ---Kışın su borularının çatlaması. ---Buzdolabından çıkardığımız buz parçalarının küçülmesi. Yukarıda verilen olayların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 

A) Suyun katı halden sıvı hale dönüşmesi.
B) Suyun donarken hacminin büyüyüp ,erirken küçülmesi
C) Maddelerin çok küçük taneciklerden oluşması.
Isı ve sıcaklığın farklı olması.
Bilmiyorum


57. Isı bazı maddeleri eritirken bazılarını da bozunmaya yol açar. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
 

A) Isınan buzun katı halden sıvı hale geçmesi.
Isıtılan toz şekerin kömürleşmesi.
Buzluktan çıkarılan dondurmanın akıcı hale gelmesi.
D) Yer yüzündeki suların ısınınca gök yüzüne yükselmesi.
Bilmiyorum


58. Aşağıdakilerden hângisi kuvvetin etkisine örnek değildir?
 

A) Yağmur sularının kovaya konması.
B) Ağır bir dolabın yerinden oynatılamaması.
Uçurtmanın uçması.
Arabanın hareket etmesi.
Bilmiyorum


59. Aşağıdaki varlıklardan hangisi kesinlikle hareketsizdir?
 

suda yüzen balık
Trende oturan insan
Garajda duran araba.
Havada uçan kuş.
Bilmiyorum


60. Doğal olarak(insanların katkısı olmadan çevreye ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
 

Ay
Sokak lambası
Yıldızlar
Gaz lambası
Bilmiyorum


61. Doğal olarak(insanların katkısı olmadan çevreye ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
 

Ay
Sokak lambası
Yıldızlar
Gaz lambası
Bilmiyorum


62. Aşağıdakilerden hangisi madde örneği değildir?
 

demir
taş
elektrik
hava
Bilmiyorum


63. İnsanların yaptığı ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
 

floresan
Ateş böceği
yıldızlar
şimşek
Bilmiyorum


64. Aşağıdaki verilenlerden hangisini dikkate almalıyız ?
 

Normal şiddette ışık kullanmalıyız
B) Çok yüksek şiddette ışık kullanmalıyız.
C) Çok düşük şiddette ışık kullanmalıyız.
D) Işığın direk gözümüze gelmesini sağlamalıyız.
Bilmiyorum


65. Aşağıdakilerden hangisi opak madde değildir?
 

Duvar
Su bardağı
Demir
Toprak
Bilmiyorum


66. Aşağıdakilerden hangisi suya atıldığında suyu çekmez?
 

Kağıt
Pamuk
Kumaş parçası
Alüminyum folyo
Bilmiyorum


67. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 

kalem bir malzemedir
çöp kutusu bir malzemedir
basketbol topu bir malzemedir
tutkal bir malzemedir
Bilmiyorum   CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...


sayfabildirGörüşlerinizi bildirmek için aşağıdaki yorum formunu kullanabilirsiniz.