online test çöz

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Kıyı Şekilleri

GEL-GİT (MED-CEZİR) Özellikle, Ay’ın ve Güneş’in çekim gücü tesiriyle okyanuslarda görülen alçalma - yükselme hareketleridir. Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olduğu için, gel - git oluşumundaki etkisi daha fazladır. Ay ve Güneş aynı doğrultuda oldukları zaman çekim güçleri birbirine eklenir ve kabarma daha fazla olur. Buna Büyük Gel-git denir Ay ve Güneş birbirlerine dik doğrultuda oldukları zamanlarda çekim güçleri birbirini zayıflatır.ve kabarma daha az olur Buna da Küçük Gel-Git denir. Suların kabarma ve çekilme düzeyleri arasındaki dikey yükselti farkına gel - git genliği denir. İç denizlerde genlik az iken (30 - 80 cm), kıyı denizlerde fazladır. (8 - 20 m) Gel - git’in etkisi sonucunda; 1.Akarsu ağızlarında delta oluşumu engellenir.    2.Akarsu vadilerinin ağızlarının tıkanması önlenir.    3.Kıyı kirlenmesi önlenir.    4.Haliçler oluşur. Deniz yükseldiği zaman akarsuların ağız kısımlarına sokulur ve haliç şekli meydana gelir. Bu çeşit kıyılara estuar (haliç tipi) kıyılar denir.    5.Watt kıyıları oluşur. Deniz, belli aralıklarla alçalıp yükselince kıyı çizgisi değişir. Deniz alçalınca ortaya çıkan, deniz yükselince ortadan kalkan bu kıyılara watt kıyıları denir. 6.Türkiye’nin çevresindeki denizler iç deniz olduğu için gel - git genliği azdır. Bu nedenle, ülkemiz kıyılarında gel - git’in etkisi hissedilmez.Haliç oluşmaz delta oluşur...   2.DALGALAR  Dalga, deniz yüzeyindeki salınım hareketleridir. Dalgaları oluşturan nedenler;  1.Dünya’nın dönmesi,  ...

2013 2014 11. Sınıf Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIFLAR CEVAPLARI 2013 2014 11.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınevi Cevapları   2013 2014 11.sınıf Dil ve Anlatım Evrensel İletişim cevapları   2013 2014 11. SINIF İNKILAP TARİHİ DERS KİTABI CEVAPLARI   2013 2014 11.Sınıf Lider Yayıncılık Coğrafya Kitabı Cevapları...

2013 2014 10. Sınıf Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

10. SINIFLAR CEVAPLARI 2013 2014 10.sınıf Dil ve Anlatım Ekoyay Yayıncılık cevapları   2013 2014 10.sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayınclık Cevapları   2013 2014 10.Sınıf Coğrafya Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları...

2013 2014 9. Sınıf Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

9. SINIFLAR CEVAPLARI 2013 2014 9.Sınıf Coğrafya Kitabı (MEB) Cevapları   2013 2014 9.Sınıf Dil ve Anlatım Karizma Yayınları Cevapları   2013 2014 9.sınıf Türk Edebiyatı MEB Yayınları Cevapları   2013-2014 9.Sınıf Coğrafya Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları...

2013 2014 8. Sınıf Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2014 8. SINIF VATANDAŞLIK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB   2014 8. SINIF İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI   2014 8. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB PASİFİK DİK   2014 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB ALTI   2014 8. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB ADA DİKEY   2014 8. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI BİSİKLET ENDERUN M...

2013 2014 7. Sınıf Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2013 2014 7. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB   2013 2014 7. SINIF SOSYAL ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB ANITTEPE   2013 2014 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI ME   2013 2014 7. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB SEK ÜN   2013 2014 7. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI PASİFİK KOZA...

2013 2014 6. Sınıf Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2013 2014 6. SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB ATLANT   2013 2014 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB   2013 2014 6. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB MERAM   2013 2014 6. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DOKU EVREN M   2013 2014 6. SINIF SOSYAL ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI ALTIN MEB...

2013 2014 5. Sınıf Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2013 2014 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları MEB

2013 2014 KYK Yurt Ücretleri Ne Durumda?

  Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu dikkate alınacaktır. Kurum yurtlarının bulunduğu il/ilçeler ile aylık ücreti farklı (yüksek) olan yurtları görmek için Tıklayınız Yurt ücreti; yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında öğrenciden alınan paradır. Farklı (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarımıza oranla fiziki yapı ve/veya donanımda farklılıklar bulunan yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan paradır. Depozito; öğrencinin yurt ücretini zamanında yatırmaması veya yurtta yapacağı zarara karşılık tutulan paradır. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildiğinde 10 gün içinde yurda başvurması halinde depozitosu iade edilir. (1 Ocak 2013 tarihinden itibaren genel ücret uygulanan yurtlara aylık yatak ücreti 111 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise bu ücretler 114 TL ile 198 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda alınan depozito ücreti 175 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise 180 TL. ile 350 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2014 tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir. Depozito ücreti; genel ücret uygulaması yapılan yurtlar ile farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı belirlenecektir.) Yurt müracaat sonuçlarını Kurumumuzun İnternet sayfasından veya öğrenim görmekte olduğunuz yerdeki bö...

2013 2014 Üniversiteye Kayıt İçin Gerekli Belgeler Neler?

  Üniversiteyi kazanan adayların, kendileri için sınav sonuç belgesinde belirtilen günde kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylardan kayıt sırasında nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenmeyecek. -GEREKLİ BELGELER- Adayların kayıt için şu belgeleri hazırlamaları gerekiyor: - Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi - Aday, 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı, diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge . - 1989  ve önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi - Son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf - Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge - Kayıttan önce belirlenip, üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. ÖSYM’nin, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda, yükseköğretim öğrencilerinin kılık kıyafetle ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlar ile oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorunda oldukları belirtiliyor. -ADAYLARA UYARILAR- Adayların kayıt için bizzat kazandıkları üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Postayla kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler eksikse kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemeyecek. Yükseköğretim kurumları kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek. Üniversitelere kayıtlardan sonra boş kalacak kontenjanlar ile merkezi yerleştirme sırasında boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılaca...

2013 2014 Vakıf üniversitelerinin yıllık eğitim ücretleri ne kad

  Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği gibi bölümlerinin yıllık fiyatları 24-46 bin TL arasında değişirken, iki yıllık ön lisans programlarının fiyatları ise daha düşük fiyat aralığında seyrediyor. Bazı üniversitelerinin tüm bölümlerinin, bazılarının ise birkaç bölümünün ücretleri aynı kalırken, yüzde 2-4 oranlarında artış yapan üniversiteler de bulunuyor. Vakıf üniversitelerinin yıllık eğitim ücretlerine öğrencilerin barınma, ders-araç gereç, yemek ve ulaşım giderleri de dahil edildiğinde öğrenimleri süresince yapacakları masraf bir ”servet” harcamayı gerektiriyor. Öğrencilerin vakıf üniversitelerinin 2012-2013 akademik yılında ödeyecekleri ücretler şöyle: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için KDV hariç 24 bin 750 TL. Ön lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için 13 bin 400 TL. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri KDV dahil 24 bin TL. Mühendislik fakültesi 20 bin, İngilizce hazırlık ve lisans programları 18 bin, ön lisans programları 12 bin TL. Ücretlere KDV dahil. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölüm ve programlar KDV dahil 20 bin 800 TL. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans bölümleri ve hazırlık sınıfı KDV dahil 16 bin 980; ön lisans programları 8 bin 490 TL. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi KDV hariç 31 bin 454 TL; fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü 16 bin 937 TL; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 9 bin 74 TL; Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri 10 bin 284 TL; ebelik bölümü 9 bin ...

2013 2014 Üniversite Harç Ücretleri ve Kayıt Ücreti

2013 2014 Üniversite Harç Ücretleri ve Kayıt Ücretleri değişti.. Normal öğretimden katkı payı kaldırıldı.. Güncel liste aşağıda.. Başarılar..   Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul Adı Normal Öğretim Katkı Payı (Kaldırıldı) İkinci Öğretim Ücreti Açıköğretim Fakültesi 71 TL   Adalet Yüksekokulu 190 TL 770 TL Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. 190 TL 1.155 TL Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 190 TL 1.155 TL Deniz Bilimleri Fakültesi 316 TL 1.924 TL Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. 190 TL 962 TL Denizcilik Fakültesi 316 TL 1.924 TL Denizcilik Y.O. 190 TL 962 TL Devlet Konservatuvarı 589 TL 4.268 TL Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi 284 TL 1.027 TL Diş Hekimliği Fakültesi 494 TL - Eczacılık Fakültesi 494 TL - Edebiyat Fakültesi 284 TL 1.027 TL Eğitim Bilimleri Fakültesi 284 TL 1.027 TL Eğitim Fakültesi 284 TL 1.027 TL Elektrik-Elektronik Fakültesi 387 TL 1.529 TL Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 284 TL 1.027 TL Endüstriyel Sanatlar Y.O. 190 TL 1.155 TL Engelliler Entegre Yüksekokulu 190 TL 1.924 TL Ev Ekonomisi Yüksekokulu eokul ...

2013 Kasım Ayında En Az 1000 Öğretmen Ataması Yapılacak

Meb Müsteşarı Yusuf Tekin'in twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre En az 1000 öğretmen ataması yapılacak..           İşte ilgili Twitler:   Arkadaslar iki konu üzerinde yogun soru var. Çok kısa bir cevap vermek istiyorum. Kasım ayı icinde, 9 Eylül'de atanip baslamayan +++ — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 5, 2013 <_script /><_script /> ++arkadaşların yerine atama yapacağız. Bugün itibariyle tahminimiz 1000 (bin) civarında. Kesin rakam 9 Kasım'da belli olur. — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 5, 2013 <_script /><_script />

2014 Şubat'ta Eş Durumu Atamaları Yapılacak

Meb Müsteşarı Yusuf Tekin'in twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre 2014 Şubat'ta eş durumu atamaları yapılacak..           İşte ilgili Twitler:   Ikinci konu Şubat ayında özre bağlı yer değiştirme işlemi yapıp yapmayacağımız. Evet inşallah Şubat ayında özre bağlı yer değiştirme ++ — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 5, 2013 +++ yapacağız. Bu kez il içinde mağdur olan arkadaşların mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız. Herkese iyi akşamlar... — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 5, 2013 Küçük bir düzeltme il dışı için de başvuru alacağız tabiki, ama önceliğimiz bu kez il içi özre bağlı yer değiştirmeler... — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 5, 2013

Öğretmenler de Dahil 1.5 Milyon Memura Rötasyon Geliyor..

Başbakan Erdoğan’ın yaptığı açıklamada doğudaki kalifiye memur sayısını artırmak için rötasyon yapılacağı açıklandı..  TECRÜBELİ memura Doğu ve Güneydoğu yolu gözüktü. Hükümetin bir süredir gündeminde bulunan ve sendikaların eleştirdiği ‘memura rotasyon’ formülü, AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda da gündeme geldi. Bazı milletvekillerinin, Doğu ve Güneydoğu’ya tecrübeli kamu görevlileri ve öğretmenler istemesi üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, uygulamaya ‘yeşil ışık’ yaktığı öğrenildi. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu’ya sürekli yeni memurların gittiği eleştirilerine yanıt veren Erdoğan’ın “Bu rotasyonu sağlamamız lazım. Sadece öğretmenler değil, diğer alanlarda da sağlıklı bir şekilde, kalifiye görevlilerin de Türkiye’nin her yerinde görev alması gerekiyor. Ama bunlar üzerinde çalışılması gereken şeyler” dediği öğrenildi. ÇÖZÜM SÜRECİNE DE KATKI SAĞLAR Çözüm sürecinin daha etkili olabilmesi için hükümet, bir süre önce memur rotasyonunu gündeme getirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki eğitim kurumlarında görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına rotasyon konusunda yeni yönetmelik 4 Ağustos 2013’te yürürlüğe girmişti. Bu görevlerdekilerin 6 yıllık süreyi tamamlamasıyla görev yerlerinin değiştirilmesi uygulaması başlamıştı....

2013 2014 Tüm Sınıflar TAKTİR-TEŞEKKÜR Hesaplama

2013 2014 8. sınıf takdir teşekkür hesaplama programı 2013 2014 7. sınıf takdir teşekkür hesaplama programı 2013 2014 6. sınıf takdir teşekkür hesaplama programı 2013 2014 4. sınıf takdir teşekkür hesaplama programı 2013 2014 5. sınıf takdir teşekkür hesaplama programı